Nabídka Porta Temporis

HISTORICKÉ A SCÉNICKÉ TANCE

GOTICKÉ – 14.-15. století


 • ARISTOKRATICKÉ TANCE
  Naše aristokratické neboli dvorské tance Vás zavedou do prostředí vznešené a urozené společnosti panského dvora, kde můžete obdivovat důstojnost, kultivovanost, eleganci a jemnost tanečního umění. Za poutavých tónů pečlivě vybrané dobové hudby a příjemného šepotu sametových sukní Vás okouzlí ladnými pohyby párové tance k různým příležitostem, v některých případech i s dobovou rekvizitou, jež ozřejmuje význam tance.
  Tyto choreografie jsou především autorskou tvorbou členů skupiny (Jakub Tesař, Martina Jelínková, Jana Čermáková), čerpáme však také z bohaté tvorby prof. MgA. Zuzany Dostálové, prof. Heleny Kazárové, Ph.D. a Mgr. Elišky Hrdličkové-Halanové.


 • LIDOVÉ TANCE CHUDÉHO LIDU
  Nechejte se zlákat také tancem prostého lidu, který býval každodenní součástí života. Ve víru rychlejšího tempa hbitých nohou naleznete projevy spontánní radosti a oslavy okamžiku, vyjádření příběhů i různých emocí, či jen tance pojatého jako zábavu. Dovolte veselé zábavě dávných dob rozehrát svým humorným podtextem úsměv na Vašich rtech.
  Předvádíme lidové tance renomovaných lektorů (prof. MgA. Zuzana Dostálová, prof. Helena Kazárová, Ph.D., Mgr. Eliška Hrdličková-Halanová) i členů skupiny (Jana Čermáková).

RENESANČNÍ – 16. století


 • ARISTOKRATICKÉ TANCE
  S námi nahlédnete do exkluzivního prostředí panských dvorů Evropy, jejichž neoddělitelnou součástí byl právě tanec, který nepředstavoval jen zábavu či odpočinek, nýbrž také vyjadřoval postavení jedince ve společnosti. Tanec se stal samotnou vizitkou tanečníkovy osobnosti. Máte možnost stát se diváky dvorské slavnosti, okrášlené leskem honosných oděvů protkaných zlatem. Představíme vám ty nejoblíbenější tance vrcholné renesance, rozšířené po Evropě tanečními mistry Fabritiem Carosem a Cesarem Negrim.
  V našem repertoáru se setkáte jak s rekonstrukcemi původních renesančních choreografií, zpracovanými českými lektory (RNDr. H. Tillmanová, prof. MgA. Z. Dostálová, prof. H. Kazárová, Ph.D.), tak s vlastní tvorbou tanečníků skupiny (Jakub Tesař, Martina Jelínková, Hana Hasmandová, Jana Čermáková).LIDOVÉ SCÉNICKÉ PÁSMO


Od jara do zimy


  V dobách dávných i nedávných svátky a slavnosti ukrajovaly čas roku, čas života. Představovaly chvíle pospolitosti a utvářely společenský řád stejně jako každodenní práce. Přijďte se s námi pobavit a poznejte, jak slavnostní chvíle prožívali středověcí sedláci. Jak vzývali sílu Slunce a kdy zase navlékali masky a pestré kostýmy? Ve scénických tanečních variacích projdeme celým rokem od jara až do zimy!

  Délka pásma: 15 minut. Počet účinkujících: 5-8 osob.
  Autorkou představení je Jana Čermáková.GOTICKÉ ŽIVÉ OBRAZY


Pýcha a Láska kněžny Drahomíry


  Oblíbenou formou zábavy a ponaučení byla v pozdním středověku mysteria a mirakula, vyprávějící o životech světců prostřednictvím živých obrazů, často protkaných zpěvem, tancem a satirickými komentáři. Na tuto tradici navazujeme v tanečně-divadelním zpracování vzletu a pádu kněžny Drahomíry. Zamyslete se tak společně s námi nad jejím životem. Byla skutečně zlou a zavilou pohankou se srdcem z kamene, jak ji popisují legendy? Proč se rozhodla zavraždit kněžnu Ludmilu a co svým jednáním vlastně ztratila? Prohlédněte si příběh o (ne)zranitelné Drahomíře v živých obrazech!

  Délka představení: 10 - 15 minut. Počet účinkujících: 7-8 osob.
  Představení napsala Jana Čermáková.

PORTA TEMPORIS     |     2008-2012     |     Developed by NETsign webdesign studio

- Všechna práva vyhrazena -