O SOUBORU


Základy taneční skupiny byly položeny již v lednu 2005. Od té doby vystupujeme na řadě akcí v České republice i na Slovensku, za všechny jmenujme Buchlov, Jemnici, Bouzov, Kurovice, Helfštýn, Oravu (SK) a Banskou Štiavnicu (SK). Zahlédnout nás můžete nejen na hradech a zámcích, ale také na bitvách, městských slavnostech, trzích a hodech, plesech i soukromých akcích. Spolupracujeme s jinými skupinami (Duel, Monadria Polygamica, Novus Origo), s divadly (Divadlo Zd. Štěpánka z Napajedel a Hoffmannovo divadlo z Uherského Hradiště – hry Noc na Karlštejně a Zbojnická láska; Svatováclavské slavnosti v Napajedlech) i s institucemi (Národní památkový ústav, HB Collegium, Klub kultury Napajedla).

Věnujeme se tancům dvorským i lidovým v gotické a renesanční kultuře. Náš pestrý repertoár, který stále průběžně rozšiřujeme, je tvořen dvěma základními proudy taneční tvorby. Prvním z nich je rekonstrukce zapsaných dobových tanců, a to převážně ze 16. století. V tomto směru čerpáme z dlouholeté spolupráce s českými tanečními lektory (H. Kazárová, Z. Dostálová; účast na kurzech H. Tillmanové, M. Bryana, E. Hrdličkové-Halanové, M. Smahy). Druhý proud představují naše autorské, scénicky působivé choreografie a představení. V nich předkládáme skutečné historické fenomény, které hýbaly životy středověkých a raně novověkých lidí a se kterými se zevrubně seznamujeme v pracích předních evropských historiků. Setkat se tak můžete s rozličnými a mnohdy velmi překvapivými způsoby, jakými příslušníci různých vrstev prožívali svátky a slavnosti, čím se bavili, čemu věřili a jak vnímali své místo ve světě. Poznat můžete dvorskou slavnost, středověký masopust, svátky bláznů či tradici živých obrazů.
Sbírka kostýmů, v nichž vystupujeme, vychází z dobových vyobrazení, představujících rozpětí let 1200-1600.
PORTA TEMPORIS     |     2008-2012     |     Developed by NETsign webdesign studio

- Všechna práva vyhrazena -